Welkom op mijn website. Vind hier meer informatie over mij, waarom ik me kandidaat stel – en welke ideeën ik heb voor het voorzitterschap van de partij, de vereniging, en de PvdA.
Laat Ger deelnemen aan de verkiezingen!
Waar sta ik voor?

Ik zie een steeds grotere kloof tussen arm en rijk in Nederland. Tegen deze toename van onrechtvaardigheid moeten wij ons verzetten. Ik zie dat vooral mensen uit de achterstandswijken dit aan den lijve ondervinden. Toch stemmen zij niet altijd op de PvdA. Dit betekent dat wij, ook in deze buurten, net als alle wijken in ons land waar het wel voor de wind gaat, weer zichtbaar en toegankelijk moeten worden.

Die verbinding is volgens mij nodig om als partij sterk te staan in het bestrijden van achterstanden in bijvoorbeeld het onderwijs, werk, zorg, inkomen, klimaat en wonen.

Voor mij staat verbinding centraal. Om verbinding te realiseren stel ik de volgende uitgangspunten centraal:

  • Inclusiviteit
  • Activiteit
  • Betrokkenheid

Inclusiviteit
Een sterke partij begint bij de leden. Ik wil dat dit een partij is waar iedereen welkom is ongeacht opleidings-/inkomensniveau, gender, of (culturele) achtergrond. En waar jongeren en oudere leden met plezier naar toe gaan. Waar het debat bruist, waar democratie van onderop werkt, waar we het met elkaar over belangrijke onderwerpen spreken, acties opzetten en waar we na afloop gezellig een drankje doen. Een partij waar solidariteit in praktijk wordt gebracht en waar de stem van onze mensen telt. 

Activiteit
Ik ben ooit lid geworden vanwege onze idealen, maar ook om die met andere gelijkgestemden te bediscussiëren. Ik verwachtte goede inleidingen met daarna sprankelende debatten. Maar het was er niet. Toen hebben we in Amsterdam Centrum debatten georganiseerd met de Rode Werf en daarna heel Amsterdam hierbij betrokken. 

In al die tijd dat ik voorzitter ben geweest van onze afdeling in Amsterdam ben ik bijvoorbeeld nooit benaderd door de Partij met de vraag wat wij ervan vinden. Dat moet wat mij betreft veranderen. 

Betrokkenheid
Als voorzitter had ik soms het gevoel om te veel over leden te praten in plaats van met de leden. Daarom ben ik begonnen om regelmatig vragenlijsten rond allerlei thema’s aan onze leden te sturen. Dit was een groot succes. Ik kon vervolgens zeggen: “ en dit vinden onze leden ervan!”. Dit idee is vervolgens landelijk overgenomen. 

De partij wordt nog te veel geregeerd van boven naar beneden. We moeten de leden mogelijkheden geven om hun mening te geven. Deze te bediscussiëren en vervolgens kenbaar maken aan onze politici op alle niveaus. Daardoor krijgt de relatie tussen leden en politici weer inhoud. 

We hebben ongelofelijk veel talent in onze partij. Leden die veel ervaring hebben op talloze terreinen: van het organiseren van bijeenkomsten tot beeldbewerking of het aanspreken van mensen op straat. Ik wil dat we al dat talent, al die kennis, nu ook eens goed gaan benutten, zodat je als lid ook weer meetelt, en ook echt mee kunt doen. Leden in verbinding met de PvdA. 

Wat voor een voorzitter hoort bij deze partij. Dit moet niet een voorzitter zijn die zijn of haar eigen mening voorop stelt. De ideale voorzitter luistert en is dienend naar de partij en haar leden. Om te kunnen luisteren naar de partij faciliteer ik als voorzitter actief het debat, waar iedereen zich voelt uitgenodigd om te praten over onze idealen.   

Met uw steun wil ik graag voorzitter worden van deze fantastische partij.

Democratisering van de Partij

Recht op wonen

Recht op zorg

Mijn visie op wonen

Recht op werk en inkomen

Recht op een duurzame toekomst

Recht om jezelf te zijn

Voorzitterschap en politiek